Schutzgebiete Hessen Vogel-, Natur-, Landschaftsschutzgebiete, Fauna-Flora-Habitat(FFH)-Gebiete, Nationalpark, Biosphärenreservat von Hessen Hessen, Schutzgebiete, Naturschutzgebiete, Vogelschutzgebiete, Fauna-Flora-Habitat-Gebiete, FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, NSG, FFH, VSG, LSG WFS 1.1.0 Regierungspräsidium Kassel Gunnar Schmitt Ansprechpartner +49 561 106 0 Steinweg 6 Kassel DE-HE 34117 DE gunnar.schmitt@rpks.hessen.de 1.1.0 GML3 text/xml;subType=gml/3.1.1 GML3 text/xml;subType=gml/3.1.1 results hits GML3 text/xml;subType=gml/3.1.1 Query inspire_schutzgebiete:Vogelschutzgebiete Vogelschutzgebiete urn:ogc:def:crs:EPSG::25832 GML3 text/xml;subType=gml/3.1.1 7.741220803984495 49.38935055376972 10.21016908873909 51.36383773477073 http://www.geoportal.hessen.de/mapbender/php/mod_dataISOMetadata.php?outputFormat=iso19139&id=fdbcaa58-c36e-7ae9-d3a0-182d7cf4dedd inspire_schutzgebiete:Fauna-Flora-Habitate Fauna-Flora-Habitate urn:ogc:def:crs:EPSG::25832 GML3 text/xml;subType=gml/3.1.1 7.730050406967852 49.38931896111378 10.24889130308921 51.65342235134435 inspire_schutzgebiete:Naturschutzgebiete Naturschutzgebiete urn:ogc:def:crs:EPSG::25832 GML3 text/xml;subType=gml/3.1.1 7.736880722182764 49.39673480140344 10.2478776109855 51.61648648918936 inspire_schutzgebiete:Landschaftsschutzgebiete Landschaftsschutzgebiete urn:ogc:def:crs:EPSG::25832 GML3 text/xml;subType=gml/3.1.1 7.987086651427578 49.43358029183837 10.22378774591041 51.65883533835221 inspire_schutzgebiete:Nationalpark Nationalpark urn:ogc:def:crs:EPSG::25832 GML3 text/xml;subType=gml/3.1.1 8.900466993723438 51.09272644013438 9.093171096827799 51.18069181593493 inspire_schutzgebiete:Biosphaerenreservat Biosphaerenreservat urn:ogc:def:crs:EPSG::25832 GML3 text/xml;subType=gml/3.1.1 9.730603283356032 50.35539064409566 10.08889000583647 50.88359571978859 gml:Envelope gml:Point gml:Polygon gml:LineString EqualTo NotEqualTo LessThan GreaterThan LessThanEqualTo GreaterThanEqualTo Like Between NullCheck